Costs and Finances

Costs

Application costs

There is no application fee when applying through Study Start agency.

All the information and guidance are for free for Study Start applicants. How to become Study Start applicant

Other application costs

English tests

Translation of documents

Study Books and materials

Be aware that students must buy their own study books and study supplies.

Laptop

It is also required to have your own laptop computer, as all the projects and group works are made digitally. Be sure it’s preferably acquired before studies start.

Students often study at local coffeehouses or libraries, and almost all public places have a good WiFi access, so it’s giving you a lot of flexibility and fun when studying.

Study trips and social activities

During the studies there will be some study trips and many different social activities, as well as internships abroad etc. so it’s a good idea to save up.

Having a good time by spending money is worth saving up for!

More about the costs, read in the description of each Campus.

Finances

Student Grants

If you are a foreign citizen and fulfill the necessary conditions, you can receive state educational monthly grant: in Denmark – apx. 750 EUR/month and in Finland apx. 250 EUR/month, read more below.

Study Start will guide you on how to apply for students grand in each country.

Tuition fees

There is no tuition fee for students from EU, EEA countries and Switzerland. However some e-learning and Masters degree programms have tuition fee.

For other students annual tuition range from 6 000 to 16 000 EUR, read more below.


Mēs saviem pretendentiem palīdzam:

– izvēlēties studiju programmu un augstskolu atbilstoši interesēm,
– sniedzam plašu informāciju par darba un dzīvošanas iespējām Dānijā.
– pieteikuma sagatavošana un iesniegšana atbilstoši prasībām,

PAPILDUS PAKALPOJUMI:

ANGĻU VALODAS TESTS

Ja augstskola, kurai Tu plāno pieteikties, pieprasa angļu valodas testu, mēs piedāvājam to nokārtot on-line veidā no mājām. Testa cena 25 EUR.

DOKUMENTU TULKOŠANA

Ja augstskola, kurai Tu plāno pieteikties, pieprasa sertificētu dokumentu tulkojumu, mēs to nodrošinām atbilstoši augstskolu prasībām. Tulkojuma cena 17 EUR par A4 lapu.

Studiju izmaksas

Studiju maksa

Eiropas Savienības pilsoņiem studijas mūsu sadarbības augstskolās ir bez maksas. Studiju maksa pretendentiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi – ir norādīta pie katras programmas apraksta.

Dzīvošanas izmaksas

Dzīvošanas izmaksas katram studentam atšķiras, atkarībā no dzīvesveida un ieradumiem. Tomēr, lai rastu priekšstatu ar kādām izmaksām rēķināties, te ir vidējās dzīvošanas izmaksas katrā valstī:

VALSTSIZMAKSAS
Dānija500 – 900 EUR/mēnesī (Dānijas augstskolas iesaka: 850 EUR/mēnesī)
Somija280 – 600 EUR (Somijas augstskolas iesaka: 560 EUR/mēnesī)

Plašāk par dzīvošanas izdevumiem katrā augstskolā, skaties pie konkrētās augstskolas apraksta.

DARBS

Paralēli studijām studentiem ir iespēja strādāt. Studenti parasti strādā viesnīcās, restorānos, pastā un dažādus palīgdarbus.

Atļauto darba stundu skaitam ES pilsoņiem nav ierobežojuma, tomēr ieteicamais skaits studentiem ir apm. 15 stundas nedēļā, vasarās vairāk.

Darba atalgojums ir salīdzinoši augsts, kas studentam ļauj sevi labi finansiāli nodrošināt studiju laikā.

Algas apjoms katrā valstī:
VALSTSDARBA STUNDU SKAITSBEZ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBASAR BAKALAURA IZGLĪTĪBU AR MAĢISTRA IZGLĪTĪBU
Dānija37/mēnesīapm. 20-25 EUR/stundā vid. 93 EUR/stundāvid. 117 EUR/stundā
Somija 37,5/mēnesī apm. 10-15 EUR/stundā vid. 35 – 40 EUR/stundā vid. 106 EUR/stundā

STIPENDIJA

Visi strādājošie studenti saņem papildus darba algai arī valsts stipendiju:

VALSTSVALSTS STIPENDIJA
Dānijaapm. 750 EUR/mēnesī
Somijaapm. 250 EUR/mēnesī